Horizontaal toezicht: in control over uw proces

Zorginstellingen besteden veel aandacht aan de rechtmatigheid van declaraties in de zorg. De huidige systematiek is complex en er zitten veel risico’s in het registratieproces. Dit leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Om de rechtmatigheid van declaraties vooraf te verantwoorden, kan horizontaal toezicht worden ingezet. Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Minder controles achteraf, maar duidelijke afspraken over processen gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Transparantie en eigen verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit de landelijke projectgroep worden een integrale, toegankelijke en gedragen visie, een gezamenlijke implementatiestrategie en praktische horizontaal toezicht producten opgeleverd.

Omdat horizontaal toezicht gaat over de beheersing van uw bedrijfsvoering met betrekking tot registratie en declaratie, is het van belang dat een zorgaanbieder inzicht heeft in de risico’s en beheersmaatregelen in deze processen. Wilt u meer weten over het 'in control' zijn van deze processen? Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten en trainingen over deze onderwerpen. Kijkt u bijvoorbeeld naar de stoomcursus ‘horizontaal toezicht’. Daarnaast helpen we u ook graag om te kijken of uw organisatie klaar is voor de implementatiestrategie horizontaal toezicht met de Quickscan

Een belangrijke voorwaarde voor horizontaal toezicht is dat zekerheid wordt gegeven aan de zorgverzekeraar dat de beheersmaatregelen werken. De managementinformatie uit Casemix Correct levert hier een belangrijke bijdrage aan. Met behulp van dashboards verkrijgt men inzicht in de stand van zaken van de bronregistratie waarmee het proces van correcties wordt gemonitord.

Hier vindt u meer informatie over Casemix Correct >>