Implementatie ZIS en/of EPD

Een ZIS en/of EPD-implementatie is een complex implementatie- én veranderproject met forse financiële en organisatorische consequenties en risico’s. Om zo’n omvangrijk project tot een succes te maken is aandacht voor zowel de harde als de zachte kanten van de verandering van groot belang. Een ZIS kan immers technisch gezien aan alle vooraf opgestelde specificaties voldoen maar toch niet het gewenste resultaat opleveren. Wij geloven dat de meest passende implementatiestrategie sterk afhankelijk is van de visie en het binnen de organisatie ervaren belang van de implementatie. Het gaat daarbij dus allereerst om het 'waarom' van de implementatie. Pas wanneer het waarom is gedefinieerd en geaccepteerd kunnen het 'wat' en de 'wie' ingevuld worden. Dit maakt ook dat er niet één standaard projectaanpak is die uw ZIS en/of EPD-implementatie tot een gegarandeerd succes zal maken. Afhankelijk van het waarom, het wat en de wie gaan we graag met u in gesprek over de aanpak die het beste bij uw organisatie past.