Q-Consult Zorg actief in diverse landelijke onderzoeken

Q-Consult Zorg heeft nauwe contacten met het ministerie van VWS, NZa, Zorginstituut Nederland en brancheverenigingen (o.a. ActiZ, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, SPOT, VGN en VNG). Vanuit deze contacten volgen wij de landelijke ontwikkelingen en leveren wij een bijdrage aan het nader verkennen van de toekomst en het bepalen van de impact van nieuwe wet- en regelgeving.

Voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken

Voorbeelden van onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd:

 • Administratieve lasten door hervorming van langdurige zorg en jeugdzorg
 • Zorgverkoop en gebruik uitvoeringsvarianten in de jeugdhulp
 • Wetgeving voor lvb-jongeren tussen de 18 en 23 jaar
 • Merkbaarheidsscan in de eerste lijn
 • Begrippen, feiten en cijfers over (ervaren) regeldruk
 • Kwaliteitskaders beschermd wonen en vrouwenopvang
   
 • Verschillende onderzoeken op het gebied van persoonsgebonden budget (pgb), zoals:
  • helpdesk trekkingsrecht; 
  • ervaringen van budgethouders;
  • regie en vertegenwoordiging bij pgb beheer;
  • informele tarieven bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Wilt u ook gebruikmaken van de diensten van Q-Consult Zorg als onderzoeksbureau? Eventueel in combinatie met een vervolgtraject om de bevindingen waar nodig naar de praktijk te vertalen? Neem dan contact op met onderstaande consultant(s). Bekijk ook de recent uitgevoerde onderzoeken in onderstaande artikelen en klantcasus.