Zelfonderzoek: uw registratie op orde

Zelfonderzoek: uw registratie op orde

Het duurt nog een paar jaar voor alle ziekenhuizen over gaan op Horizontaal Toezicht, tot die tijd wordt de recht- en doelmatigheid van declaraties gecontroleerd middels het zelfonderzoek. Het uitvoeren van het zelfonderzoek is een omvangrijk project dat uitgevoerd moet worden op vaak al drukke tijden (denk aan vakanties, of tijdens de jaarrekeing) voor de betrokken afdelingen. Daarnaast is het vaak een extra belasting bovenop de reguliere werkzaamheden. Q-Consult zorg biedt de volgende ondersteuning:

  • Projectleiding/coördinatie zelfonderzoek
  • Ondersteuning in de uit te voeren werkzaamheden, zoals data-analyses en deelwaarnemingen
  • Het uitvoeren van de controles en berekenen van de financiële impact t.b.v. de bijlages middels Casemix Zelfonderzoek
  • Opstellen en uitvoeren van een verbeterplan n.a.v. de bevindingen

Met onze kennis en ervaring op het gebied van projectleiding en ondersteuning van het zelfonderzoek, onderregistratie en de praktische inhoud en de afstemming met verzekeraars ondersteunen wij u graag bij het uitvoeren van de handreiking! Zo kunt u de kwaliteit van uw registratie controleren, verantwoorden en continu verbeteren.