Online intervisie: Impact zorgprestatiemodel GGZ en FZ

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en Forensische Zorg: het zorgprestatiemodel. Indien deze bekostiging doorgang krijgt, heeft dit een grote impact op de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Tijdens een voorgaande intervisie, die in het teken stond van het verkennen van het zorgprestatiemodel, hebben we met elkaar geconcludeerd dat deze transitie resulteert in veranderingen in de bekostiging, vastlegging, registratie, controlmaatregelen en contractering van de geleverde zorg. Ook hebben we geconcludeerd dat het een uitdaging is om de exacte impact in beeld te krijgen. Wat zijn de stappen die we op dit moment kunnen nemen in het bepalen van de impact? 

Het doel van deze intervisie is om gezamenlijk een steeds accurater beeld te krijgen van de impact van deze transitie op de bedrijfsvoering. Tijdens deze online bijeenkomst staan we stil bij vragen die u als zorgaanbieders heeft rondom het zo goed mogelijk voorsorteren op de nieuwe bekostiging. Vooraf inventariseren wij uw vragen. Afhankelijk van uw vraag koppelen wij deze in het kennisoverdracht deel van de intervisie aan u terug of gaan wij op interactieve wijze in de online applicatie met u en de andere deelnemers op zoek naar het antwoord.

Wat zijn de tips naar aanleiding van voorgaande intervisie?

Programma

  • Overzicht vragen
  • Update zorgprestatiemodel
  • Interactieve antwoordronde
  • Ruimte voor nieuwe vragen

Voor wie?
Hoofd en medewerkers Planning & Control, financials, business controllers, hoofd zorgadministratie, zorgverkoop en BI-medewerkers van GGZ en FZ zorgaanbieders.

  • Datum: di 12-05-2020
  • Tijd: 15:00 - 17:00 uur
  • Locatie: Online
  • Deelname:

    deelname is kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring