Informatiebijeenkomst transitiemonitor

Vanuit de overheid zijn vouchers ter beschikking gesteld om regio’s te ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen op het gebied van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). De aanvraag van deze vouchers start al in mei, dus enige haast is geboden. De vouchers zijn gericht op het inzichtelijk maken van de zorgvraag in de regio, zodat een gedeeld beeld ontstaat en gerichte doelstellingen geformuleerd kunnen worden. Dit is ook waar in veel regio’s behoefte aan is: er worden al goede stappen gezet met het opzetten van regionale overlegstructuren en organisatie, maar het is tijd voor een volgende impuls!

Nu de eerste stappen voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek worden gezet, is de volgende stap het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgvraag in de regio. Ook zullen regionale doelstellingen gemonitord moeten worden. Dit geeft transitiemanagers of programmaleiders inzicht en mogelijkheden om bij te sturen op de verplaatsing of vervanging van zorg. De vouchers die de overheid beschikbaar stelt voor JZOJP bieden hier mogelijkheden voor.

De transitiemonitor
Om inzicht te geven in regionale ontwikkelingen en JZOJP verder te ontwikkelen, hebben wij een model voor een transitiemonitor opgesteld. De transitiemonitor geeft inzicht in de regionale zorgconsumptie en zorgvraag en laat regio’s op termijn zien in welke mate regionale doelstellingen behaald worden. Met maximaal vijf regio’s willen wij, op basis van de vouchers, dit model verder ontwikkelen. Door het gezamenlijke ontwikkeltraject hebben de regio’s zélf invloed op de te ontwikkelen tool, kunnen de regio’s onderling van elkaar leren én heeft men aan het einde van het ontwikkeltraject inzicht in de stand van de transitie voor de eigen regio. 

Voor wie?
Deze informatiebijeenkomst is interessant voor programmamanagers in de regio.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan en ontwikkeling van de transitiemonitor? Dan bent u van harte welkom bij onze informatiebijeenkomst op 24 mei tussen 14.30 – 16.30 uur op de Oudlaan 4 in Utrecht. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Karin de Booij (karin.de.booij@qconsultzorg.nl of 06-27863570) of Nienke Bults (nienke.bults@qconsultzorg.nl of 06-27863568).

  • Datum: vr 24-05-2019
  • Tijd: 14.30 – 16.30 uur
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring