Intervisiebijeenkomst: Integrale stuurinformatie in de regio

In steeds meer regio’s komen partijen samen om vorm te geven aan juiste zorg op de juiste plek. Stuurinformatie op regionaal niveau biedt hierbij ondersteuning. Het in kaart brengen van de zorgconsumptie op integraal niveau helpt bij het maken van transitieafspraken. Stel: momenteel bezoekt 30% van de 65-plussers jaarlijks de SEH. Het doel is om binnen vijf jaar dit percentage te verlagen naar 28%. Stuurinformatie kan ingezet worden om deze transitieafspraken meetbaar te maken en de voortgang te monitoren. 

Wij organiseren deze intervisiebijeenkomst om kennis delen op het gebied van integrale stuurinformatie in de regio. Deelnemers krijgen een beeld waar andere zorgregio’s staan en wat de volgende stap is om invulling te geven aan integrale stuurinformatie in de regio.

Voor wie?
Deze intervisie is bedoeld voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de juiste zorg op de juiste plek met affiniteit voor data. Hierbij zoeken we de verbinding tussen sectoren en nodigen we graag medewerkers uit van zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gemeenten. Zoals: business analisten, business controllers, zorginkopers, adviseurs regionale ontwikkeling, beleidsmedewerkers, informatiemanagers, innovatiemanagers en transitiemanagers.

Programma

Het programma van deze intervisie is tweeledig: 

  • Ervaringen delen uit de praktijk: twee sprekers vertellen over de succesfactoren en barrières bij het komen tot integrale stuurinformatie in de regio. 
  • Dialoog aangaan: met andere professionals het gesprek voeren hoe je tot integrale stuurinformatie in de regio komt.
  • Datum: di 22-09-2020
  • Tijd: 16:00-20:00 uur inclusief soep en broodjes
  • Locatie: Utrecht, Oudlaan 4
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring