Intervisiebijeenkomst: het toepassen van de juiste zorg op de juiste plek

De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg naar mensen dichter bij huis en het vervangen van zorg door andere zorg, zoals het gebruik van e-health. Met de juiste zorg op de juiste plek in alle regio’s blijft de Nederlandse zorg toegankelijk binnen de normen voor maximaal aanvaardbare toegangstijden en wordt verwacht dat de kwaliteit van zorg behouden blijft of verbetert. Door samen met bestuurders van zorgorganisaties, projectleiders en beleidsmakers bij zorgverzekeraars in gesprek te gaan, te brainstormen en te discussiëren over dit thema, maken we de stappen die nodig zijn voor het opzetten van de juiste zorg op de juiste plek inzichtelijk.

Weet u bijvoorbeeld al wat de totale zorgbehoefte van de inwoners in uw regio is of hoe deze zich zal ontwikkelen? Op basis van die informatie kunt u gerichte interventies inzetten om de juiste zorg op de juiste plek in uw regio te organiseren en een preventie van zorg te bewerkstelligen. Verschilt dit per regio? We maken tijdens deze bijeenkomst gebruik van een aantal praktijkvoorbeelden. Na deze intervisie heeft u een beeld van waar een aantal andere zorgregio’s staat en wat de eerstvolgende stap als zorgorganisatie of –regio is om invulling te geven aan zorg op de juiste plek.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor: bestuurders van ziekenhuizen, huisartsencoöperaties en VVT-instellingen, beleidsmakers innovatie bij zorgverzekeraars en transitiemanagers of projectleiders die de juiste zorg op de juiste plek toepassen in zorgregio’s.

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

Heeft u een specifieke onderwerp waar u bij stil wilt staan tijdens deze intervisie? Laat het ons dan weten via het veld 'opmerkingen' hieronder. 

  • Datum: vr 15-02-2019
  • Tijd: 09:00 - 12:00
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring