Intervisiebijeenkomst: Beter leren communiceren middels het instrument DISC

Intervisiebijeenkomst: Beter leren communiceren middels het instrument DISC

Met de huidige arbeidsmarktproblematiek komt de zorg steeds meer personeel tekort. Goed werkgeverschap en een fijn team om mee samen te werken worden steeds belangrijker. Dit vraagt om medewerkers die inzicht hebben in verschillende personen en communicatiestijlen.

Medewerkers moeten goed kunnen communiceren in een hectische werkomgeving met onverwachte situaties. Tegelijkertijd komt er in het kader van persoonsgerichte zorg steeds meer aandacht voor de communicatie met de patiënt/cliënt. De patiënt/cliënt is actiever betrokken in zijn/haar zorgproces en is daarbij mondiger. Met andere woorden: medewerkers en patiënten/cliënten moeten elkaar goed kennen en met elkaar kunnen communiceren en samenwerken.

Het inzetten van DISC kan daarbij helpen. In deze intervisie kijken we middels DISC naar de diverse persoonlijke communicatiestijlen: welke stijlen zijn er, waarom is er een match of ontstaat er juist miscommunicatie? U krijgt de handvatten om uw eigen stijl te ontwikkelen, die van anderen te herkennen en uw stijl hierop aan te passen.

Wat is DISC?
Het DISC-model geeft mensen inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen op het gebied van gedrag en communicatie. Uitgangspunt van het model is dat gedragskenmerken te groeperen zijn in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

D: daadkrachtig en direct
I: interactief en inspirerend
S: stabiel en sociaal
C: consciëntieus en correct

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor leidinggevenden, HR-managers en opleidingsadviseurs die meer inzicht willen krijgen in hun persoonlijke communicatiestijl. En willen ontdekken hoe zij een betere match kunnen maken met de communicatiestijl van anderen, om zo effectiever te communiceren.

Let op: er geldt een maximum van twee deelnemers per organisatie.

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: di 04-06-2019
  • Tijd: 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring