Intervisiebijeenkomst: Qmentum en de rol van de patiënt

De rol van de patiënt en zijn/haar familie is essentieel in de voorkoming van ongewenste voorvallen. Hun vragen en commentaren vormen een goede bron van informatie over potentiële risico’s, fouten of veiligheidskwesties. Zij kunnen deze rol vervullen wanneer zij actief betrokken worden bij het zorgproces. Hoe kunt u als zorgorganisatie de patiënt daarin het beste faciliteren?

Maatschappelijk gezien, en ook vanuit NIAZ-Qmentum, wordt de mate waarin de patiënt is betrokken bij zijn eigen zorgproces steeds belangrijker. In criteria wordt de gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid in het zorgproces expliciet benoemd. Eén van de criteria (VIR 3.1) waarin dit thema nadrukkelijk terugkomt is:

‘Het team informeert cliënten en families schriftelijk en mondeling over hun rol bij de bevordering van veiligheid’.

Q-Consult Zorg nodigt u van harte uit om over dit thema met andere zorgorganisaties uit het land in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Op het programma staat:

  • Het verschil NIAZ-Qmentum Global t.o.v. 3.1, met focus op de rol van de patiënt (door Jorien Soethout en Ria van Mierlo, adviseurs bij het NIAZ).
  • Vanuit patiëntenperspectief de rol van de patiënt in zijn zorgproces en samen beslissen (door Jannie Oskam, auteur “Zo gaan we het doen! Samen beslissen bij borstkanker”).
  • Het delen van goede voorbeelden rondom het criterium: de rol van de patiënt en zijn/haar familie bij de bevordering van veiligheid.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor managers, verpleegkundigen, medisch specialisten, kwaliteitsmanagers en kwaliteitsmedewerkers uit de ziekenhuissector. U bent daarbij van harte uitgenodigd om een collega uit uw organisatie mee te nemen.

Weet u iemand anders die geïnteresseerd is in deze bijeenkomst? Laat het ons weten, dan sturen wij een uitnodiging. Neem daarvoor contact op met één van de onderstaande consultants. 

  • Datum: do 26-04-2018
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst