Intervisiebijeenkomst: (Ont)regel de Zorg

Vorig jaar werd bekend dat zorgprofessionals maar liefst 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Door deze hoge registratielast blijft er minder tijd over voor de zorg aan de patiënt of cliënt. Om hier verandering in te brengen is in 2018 een (Ont)Regel de Zorg-beweging in gang gezet. Het ministerie van VWS bracht het actieplan Ontregel de Zorg uit en ook zorgorganisaties zelf zaten niet stil; ontregelknoppen, projectleiders en schrapsessies werden in het leven geroepen. Ook wij organiseerden een intervisiebijeenkomst om de plannen en visie op het ontregelen met elkaar te delen. Een jaar later zijn we benieuwd hoe het er nu voor staat: waar staat uw organisatie nu? Wat zijn de gemeenschappelijke knelpunten?

Tijdens deze intervisiebijeenkomst staan we uitgebreid stil bij het ontregelen van de zorg. We zijn benieuwd waar alle organisaties staan. In hoeverre is het gelukt om daadwerkelijk over te gaan tot het schrappen van registraties? Ook delen we onze eigen ervaringen met het ontregelen van de zorg van afgelopen jaar. We bespreken actuele, landelijke ontwikkelingen en delen handige methodieken om de registratielast te verminderen. Bovenal staat het uitwisselen van inspirerende voorbeelden rondom ontregel de zorg centraal.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die een rol heeft bij het verminderen van de regeldruk binnen zorgorganisaties. Denk aan medisch specialisten, verpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers, beleidsadviseurs en overige functionarissen uit alle sectoren van de zorg.

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: do 19-09-2019
  • Tijd: 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring