Intervisiebijeenkomst: (Ont)Regel de Zorg

Op 22 mei heeft het ministerie van VWS het actieplan (Ont)Regel de Zorg uitgebracht met als doel om de ervaren regeldruk bij professionals en patiënten merkbaar te verminderen. Om zorginstellingen in staat te stellen om zelf met het verminderen van regeldruk aan de slag te gaan, ontwikkelen het ministerie van VWS en de VvAA in de zomer van 2018 de ‘Ontregelbox’: een toolkit die handvatten en hulpbronnen biedt om in de praktijk regelarm(er) te gaan werken en regels waar uw professionals en patiënten last van hebben als eerste aan te pakken.

Dit is hét moment om in uw zorginstelling aan de slag te gaan met de ervaren regeldruk. Daarom is het belangrijk om te inventariseren waar in úw instelling de belangrijkste knelpunten liggen en een plan van aanpak op te stellen. Hoe gaat u dat doen? Wat krijgt prioriteit en wie gaat u daarbij betrekken? Q-Consult Zorg organiseert op 5 juli een bijeenkomst om de mogelijkheden rondom deze ontwikkeling te bespreken en ervaringen en ideeën uit te wisselen. Wij organiseren deze bijeenkomst om u te inspireren en concrete handvatten te geven om in uw eigen organisatie aan de slag te gaan.

Deze bijeenkomst is interessant voor managers, zorgprofessionals, kwaliteitsmanagers, bestuurssecretarissen, kwaliteitsadviseurs en beleidsmedewerkers uit ziekenhuizen.

De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: do 05-07-2018
  • Tijd: 16:00 - 20:00
  • Locatie: Inn Style, Herenweg 55, Maarssen
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring