Intervisiebijeenkomst: Opleiden en aantrekken e-health personeel

Intervisiebijeenkomst: Opleiden en aantrekken e-health personeel

Voor het opschalen van e-health is bij alle zorginstellingen en –leveranciers meer kundig personeel nodig. De inzet van e-health vergt andere processen en contractering, implementatie van systemen, intensieve samenwerking en vooral nieuwe kennis en tijd om het eigen te maken. Maar, hoe moet dit georganiseerd worden? En wat betekent dit voor huidig personeel? Wij staan in de e-healthweek stil bij het personele-component van deze ontwikkeling. Hoe kan huidig personeel worden bijgeschoold, nieuw talent worden aangetrokken en wat houden de nieuwe competenties en beroepen in?

E-health: nieuwe medische beroepen en specialisten
Voor de inzet van e-health zal de brug tussen zorg en technologie geslagen moeten worden. Daarvoor zijn inmiddels opleidingen opgezet, zoals die voor de klinisch technoloog. Ook worden er meer en meer opleidingen rond e-health opgezet in hogescholen en ROC’s - voor bijvoorbeeld de para- en perimedische beroepen alsmede verplegers, verzorgers, begeleiders en opbouwwerkers. Maar, is dat voldoende voor de komende opschaling van e-health? Hoe kan je als zorginstelling anticiperen op deze aanstaande schaarste?

Voor wie?
We nodigen beleidsadviseurs, managers en bestuurders van ziekenhuizen en zorg – en welzijnsinstellingen graag uit om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Samen staan we stil bij welke beroepen en competenties gewenst zijn en hoe deze gefinancierd kunnen worden, om zo de komende jaren de inzet van e-health groot op te kunnen schalen en zorg toegankelijk voor iedereen te houden.

Programma
De intervisie wordt ingeleid met de volgende onderwerpen:

  • Eén van de nieuwe beroepen, de klinisch technoloog, met hun kijk op de aanpak van e-health.
  • Collectieve leeromgeving voor inzet e-health in netwerkzorg; van ziekenhuis- tot welzijnszorg, mogelijk gemaakt door de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).
  • Datum: do 30-01-2020
  • Tijd: 08:30 - 11:00 uur (inclusief ontbijt)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring