Intervisiebijeenkomst: Value-Based Health Care

De uitwerking van Value-Based Health Care (VBHC) in de value-agenda van Porter is veelomvattend en op een aantal punten vrij abstract. Uit gesprekken met enthousiaste medewerkers van zorgorganisaties valt op dat veel instellingen moeite hebben om van start te gaan met VBHC. Dat is begrijpelijk, want de zorg volledig organiseren vanuit de aandoening en de patiëntengroep is nog relatief nieuw.

Tijdens eerdere intervisiebijeenkomsten en trainingen van Q-Consult Zorg over VBHC blijkt er veel individuele motivatie te zijn om met de concepten aan de slag te gaan. Zo is het vooruitzicht om daadwerkelijk meerwaarde toe te voegen voor de individuele patiënt enorm aansprekend. Toch blijkt kennis van de inhoud van de concepten en de wijze van toepassen in de praktijk nog tamelijk gering. Er is grote behoefte aan verdiepende kennis en het delen van eerste ervaringen.

Om kennis en ervaringen op het gebied van VBHC uit te wisselen, organiseren wij een intervisiebijeenkomst. Deze intervisie richt zich op organisaties die de eerste stap inmiddels hebben gezet en samen met collega’s van elkaar willen leren.

  • Datum: do 17-05-2018
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst