Intervisiebijeenkomst: gezond roosteren

Gezond roosteren is een steeds belangrijker thema binnen vakgroepen en ziekenhuizen. Dit houdt o.a. in dat een rooster rekening houdt met ruimte voor hersteltijd, balans tussen dienstenfrequentie en dienstenzwaarte en balans tussen werktijd, diensten en vrije tijd (zoals benoemd in de AMS die van kracht is per 2016). In de praktijk blijkt invulling geven hieraan voor sommige vakgroepen en ziekenhuizen aanzienlijke uitdagingen met zich mee te brengen.

Deze intervisie heeft als doel om ervaringen met elkaar uit te wisselen om het gezond roosteren en werken mogelijk te maken. Daarnaast zullen er ook gastsprekers aanwezig zijn om hun ervaringen te delen. Tevens geven wij u een terugkoppeling van de resultaten van ons recentelijk uitgevoerd onderzoek naar gezond roosteren en de inzichten die we in verschillende projecten hebben opgedaan. O.a. komt aan bod:

  • Wat zijn verschillende voorbeelden van manieren waarop gezond roosteren ingevuld kan worden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen en welke uitdagingen worden ervaren bij het realiseren van gezond roosteren in de praktijk?
  • Welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Wilt u nu al meer weten over het thema gezond roosteren? U kunt contact met ons opnemen via Lieve van Vlijmen.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor medisch specialisten, (zorg)management, vakgroepmanagers, HR-functionarissen, Raad van Bestuur, stafbestuur, NVZ, FMS en vakgroepverenigingen.

  • Datum: di 11-09-2018
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring