Intervisiebijeenkomst: gezond roosteren

Veilig of gezond roosteren is een steeds belangrijker thema binnen vakgroepen en ziekenhuizen. Per 1 januari 2016 is de Arbeidsvoorwaarderegeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) van kracht. Hierbij is een van de uitgangspunten ‘gezond en veilig werken’. De Raad van Bestuur en medisch specialisten zijn verantwoordelijk voor een rooster dat rekening houdt met ruimte voor hersteltijd, balans tussen dienstenfrequentie en dienstenzwaarte, balans tussen werktijd, diensten en vrije tijd en de uitgangspunten van gezond roosteren.

Maar wat voor effect heeft dit, bijvoorbeeld op zorglogistiek en financiën en welke mogelijkheden zijn hiervoor? In de praktijk blijkt dat dit voor enkele vakgroepen en ziekenhuizen aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt.

In 2017 heeft Q-Consult Zorg diverse projecten rondom het thema Veilig Roosteren uitgevoerd. Deze projecten zijn aanleiding geweest voor het uitvoeren van een onderzoek naar het thema Veilig Roosteren door Q-Consult Zorg in 2018.

Programma
Deze intervisie is bedoeld om ervaringen met elkaar uit te wisselen om het gezond en veilig werken mogelijk te maken. Tevens geven wij u een terugkoppeling van de resultaten van ons onderzoek naar veilig roosteren en de inzichten die we in verschillende projecten hebben opgedaan. Samen gaan we op zoek naar de verschillende manieren waarop veilig roosteren ingevuld kan worden, wat de voor- en nadelen zijn en welke barrières ervaren worden bij het realiseren van veilig roosteren in de praktijk.

Wilt u nu al meer weten over het thema veilig roosteren? U kunt contact met ons opnemen via Sanne van Logten.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor medisch specialisten, (zorg)management, vakgroepmanagers, HR-functionarissen, Raad van Bestuur, stafbestuur, NVZ, FMS en vakgroepverenigingen.

  • Datum: di 11-09-2018
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst