Intervisiebijeenkomst: Veilig Thuis

Net als in 2017 organiseren we ook dit jaar enkele intervisies voor de Veilig Thuis-sector. Dit jaar vinden deze plaats op 26 april en 1 november, beide van 16.00 tot 19.00 uur te Utrecht. U bent van harte welkom om bij deze intervisiebijeenkomsten aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om u voor één van beide bijeenkomsten aan te melden.

Procesoptimalisatie: sturen op uitkomsten of sturen op proces?

Dit is het onderwerp van de eerste intervisie op 26 april a.s. Vanuit de sector horen we geluiden dat Veilig Thuis-organisaties een spanningsveld ervaren tussen de professionele autonomie enerzijds, en uniformiteit van handelen anderzijds. Ook de zin en onzin van werkinstructies en protocollen staan vaak ter discussie. Hoe voorkomen we papieren tijgers en zorgen we ervoor dat het werkbare documenten zijn die bijdragen aan het eenduidig werken? Daarnaast is er nog een belangrijk vraagstuk dat speelt: hoe zorg je er nou voor dat je ‘in control’ bent? Hoe weet je als medewerker dat je het goede doet? En hoe weet de organisatie dat zij het goede doen?

Expert Ruben van Zelm aan het woord

Om antwoord te geven op bovenstaande vraagstukken hebben wij procesoptimalisatie expert Ruben van Zelm, senior collega bij Q-Consult Zorg, uitgenodigd om tijdens deze intervisie met u in gesprek te gaan. Vragen die centraal staan zijn: wanneer kies je om te meten en te sturen op (uitkomsten van) het proces? En hoe kan je de verzamelde informatie gebruiken om continu te verbeteren en eenduidig werken te vergroten? Ruben presenteert tijdens de bijeenkomst zijn ideeën en ervaringen uit onder andere de ziekenhuissector. Gezamenlijk bekijken we hoe deze ervaringen ook voor de Veilig Thuis-sector interessant zijn. Tot slot gaat u tijdens de intervisie zelf aan de slag met de opgedane ideeën.

Mocht u op voorhand al concrete casuïstiek hebben, dan kunt u dat aangeven bij samenwerken@qconsultzorg.nl.

  • Datum: do 26-04-2018
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

     

Inschrijven voor deze bijeenkomst