Intervisiebijeenkomst: verkenning GGZ zorgclustermodel

Er wordt door verschillende partijen hard gewerkt aan een nieuwe productstructuur voor de gespecialiseerde GGZ, generalistische basis-GGZ en forensische zorg. Het is de bedoeling dat de GGZ en forensische zorginstellingen in 2020 gebruik gaan maken van het zorgclustermodel in plaats van de huidige DBC-systematiek. Dit model heeft als doel om de productstructuur te verrijken met inhoudelijke typering, zodat er beter gericht op de zorgvraag van de cliënt bekostigd kan worden en de administratie kan worden versimpeld. Tot en met 2018 wordt dit model uitgebreid getoetst in de praktijk middels een pilot en waar nodig verder aangepast aan de praktijksituatie. Diverse instellingen zijn nauw betrokken bij deze toetsing.

Wij onderzoeken op dit moment hoe de GGZ-sector zich aan het voorbereiden is op de komst van het zorgclustermodel en wat de kansen en risico’s zijn. Hiervoor is aan 15 zorgprofessionals vanuit 7 verschillende zorggerelateerde organisaties gevraagd wat hun verwachtingen van en ervaringen zijn met het model.

Om de eerste onderzoeksresultaten te delen en hierover met u van gedachten te wisselen organiseren wij een intervisiebijeenkomst over het (toepassen van het) zorgclustermodel. Praktijkervaringen en onderzoeksresultaten zullen ter tafel komen waarbij antwoord wordt gezocht op vragen als;

  • Wat behelst het zorgclustermodel en wat zijn de veranderingen t.o.v. de DBC-systematiek?
  • Wat is de verandering/impact op de organisatie bij het invoeren van het zorgclustermodel?
  • Welke ervaringen hebben de pilotinstellingen met het toepassen van het zorgclustermodel?

Voor wie?
De bijeenkomst is interessant voor bestuurders, beleidsmakers overheid, beroeps-/branche- verenigingen, psychiaters, psychologen, managers zorg, P&C en zorgadministratie, (business-)controllers van ziekenhuizen of GGZ-instellingen.

  • Datum: di 19-06-2018
  • Tijd: 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst