Intervisiebijeenkomst: Convenant Medische Technologie

Ziekenhuizen en ZBC’s werken hard aan de implementatie en vooral de borging van het Convenant Medische Technologie (CMT). Het CMT geeft invulling aan de risicobeheersing en het veilig toepassen van medische hulpmiddelen binnen ziekenhuizen; een belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid. Het CMT wordt door veel zorgorganisaties op verschillende manieren geïnterpreteerd en geïmplementeerd. Hierin zitten uitdagingen (wanneer doet u het goed?), maar ook mooie kansen om met en van elkaar te leren.

Sinds januari 2016 treedt de IGZ niet alleen als actief toezichthouder, maar ook handhavend op, mogelijk met juridische of commerciële consequenties. De druk wordt daarmee groter om de invulling van het convenant op orde te krijgen. Hoe kunt u als organisatie handig gebruik maken van deze druk van buitenaf om de volgende stap te maken rondom implementatie van het convenant? Hoe kunt u constructief en proactief omgaan met een bezoek van de Inspectie? Hoe zorgt u ervoor dat de eisen rondom bevoegd- en bekwaamheden op orde zijn? En hoe kunt u kwaliteitsinstrumenten als audits inzetten bij de implementatie en borging van het convenant?

Tijdens de intervisie Convenant Medische Technologie bieden wij u de gelegenheid om aan de hand van interessante sprekers en groepssessies op bovenstaande thema’s met en van elkaar te leren en ervaringen en tips uit te wisselen.  

Voor wie?

Hoofd OK, hoofd laboratorium, teamleider zorg, directiesecretaris, klinisch fysicus, coördinator medische technologie, hoofd inkoop, hoofd facilitair bedrijf, kwaliteitsfunctionarissen.

  • Datum: di 12-09-2017
  • Tijd: 16.00 uur - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst