Intervisiebijeenkomst: Duurzaam verdienmodel voor zorgorganisaties

Zorgorganisaties staan voor een grote opgave om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te leveren in de eigen verzorgingsregio en de toegankelijkheid van zorg voor de burgers te waarborgen. Recente gebeurtenissen bij MC IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart ziekenhuis tonen aan dat continuïteit van (ziekenhuis)zorg niet vanzelfsprekend is. Bieden de huidige bedrijfsmodellen (verdienmodellen) voldoende garanties voor de toekomst?

De komende jaren zullen vraag en aanbod van zorg steeds verder uit elkaar gaan lopen. Het gevolg: verslechtering van de toegankelijkheid van zorg. Denk hierbij aan langere wachttijden of zelfs het (tijdelijk) sluiten van de poorten voor patiënten/cliënten. Bestuurders van zorgorganisaties zullen zich daarom moeten afvragen of het huidige zorg- en bedrijfsmodel (hier te noemen: ‘verdienmodel’) voldoende garanties biedt voor de toekomst. Blijft continuïteit van zorg overeind bij een verandering van vraag én aanbod in de komende jaren?

Is het antwoord hierop ‘nee’? Dan zal men nu moeten acteren om te komen tot een duurzaam verdienmodel in de toekomst. Tijdens deze intervisie gaan we hier samen het gesprek over aan, om zo handvatten te bieden die u helpen tot een duurzaam verdienmodel voor uw organisatie te komen.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor bestuurders en zorgfinancials die meer grip willen krijgen op de toekomst van hun organisatie.

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: do 06-06-2019
  • Tijd: 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring