Intervisiebijeenkomst: De succesfactoren en barrières bij de implementatie van e-health in ziekenhuizen

Intervisiebijeenkomst: De succesfactoren en barrières bij de implementatie van e-health in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren diverse e-healthtoepassingen geïmplementeerd. Denk hierbij aan bel-, screen-to-screen en schriftelijke consulten. Gezien de steeds grotere rol van e-health binnen de zorg, is het voor ziekenhuizen van belang e-healthtoepassingen efficiënt te implementeren en te gebruiken. Wat zijn de succesfactoren en barrières geweest bij de implementatie van bel-, screen-to-screen- en schriftelijke consulten? Hier staan we tijdens deze intervisiebijeenkomst samen met verschillende sprekers bij stil.

Inzicht in de succesfactoren en barrières bij de implementatie van e-healthtoepassingen maakt het mogelijk om hier ook in de toekomst op te anticiperen. Goed om hier samen bij stil te staan en onderlinge ervaringen uit te wisselen! Dit doen wij onder andere door het presenteren van de resultaten van het afstudeeronderzoek van Lisanne Kiestra. Zij deed in het najaar van 2019 onderzoek naar e-healthtoepassingen in ziekenhuizen. Haar onderzoek geeft aanbevelingen en aandachtspunten voor de verschillende fasen van het implementatietraject.

Tevens zullen er diverse sprekers vanuit het werkveld ervaringen delen.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die een rol heeft bij e-healthtoepassingen binnen zorgorganisaties. Denk aan innovatiemanagers, beleidsadviseurs, projectleiders, medisch specialisten, verpleegkundigen en overige functionarissen uit alle sectoren van de zorg.

Programma

  • Inloop en kennismaking
  • Presentatie van de resultaten van het onderzoek naar de succesfactoren en barrières bij de implementatie van e-consulten in ziekenhuizen
  • Delen van ervaringen bij de implementatie van e-consulten
  • Pauze
  • Spreker uit het ziekenhuis: ervaringen uit de praktijk bij de implementatie van e-health
  • Discussie/dialoog: hoe om te gaan met de succesfactoren en barrières?
  • Datum: di 19-05-2020
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring