Horizontaal toezicht: op weg naar 2020

Met de getekende intentieovereenkomst op het landelijke congres is door de voorzitters van de NVZ, ZN en NFU het startsein gegeven voor de uitrol van horizontaal toezicht in de zorg. Daarmee is ook de gezamenlijke ambitie bekrachtigd: 80% van de ziekenhuizen en UMC’s zijn in 2020 ingericht op horizontaal toezicht.

Nu concrete stappen zetten

Om deze ambitieuze doelstelling te halen, moeten zorgorganisaties en zorgverzekeraars nu samen concrete stappen zetten. Bent u al aan de slag of gaat u komend jaar aan de slag met de gepresenteerde producten om aantoonbaar ‘in control’ te zijn over uw registratie- en declaratieprocessen? Hoe pakt u dat aan? Hoe ziet uw projectorganisatie eruit? Wat kunnen we leren van organisaties die al samen met de zorgverzekeraars een start hebben gemaakt met horizontaal toezicht?

Tijdens de intervisiebijeenkomst staan we stil bij deze vragen en willen we met u van gedachten wisselen over de stand van zaken rondom horizontaal toezicht en wisselen we tips uit voor implementatie en borging.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor hoofden Planning & Control en Zorgadministratie, AO/IC-medewerkers en hoofden Financiën.

  • Datum: ma 27-11-2017
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oulaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst