Integraal capaciteitsmanagement

De volgende stap als de eerste basis staat

Intervisiebijeenkomst: Integraal capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement: een actueel thema waar ziekenhuizen actief mee bezig zijn om invulling aan te geven als gevolg van verschillende interne en externe prikkels. Zo moet er worden voldaan aan de treeknormen voor toegangs- en wachttijden en de nulgroei uit het hoofdlijnenakkoord. Dit vraagt om integrale sturing op capaciteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hoe pak je dit aan? Wat is hiervoor nodig? En als de eerste basis staat? Hoe ontwikkel je dan verder? Welke uitdagingen kom je hierin tegen en wat is er dan nodig om de volgende stap te maken?

Tijdens deze intervisie gaan deelnemers op basis van eigen ingebrachte casuïstiek aan de slag om met elkaar antwoord te geven op deze vragen. Hierin staat de kennisuitwisseling tussen de organisaties centraal. Je brengt je eigen kennis en ervaring mee voor anderen en gaat met nieuwe inspiratie voor je eigen organisatie naar huis.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor managers en adviseurs betrokken bij capaciteitsmanagement in een ziekenhuis.

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: di 29-01-2019
  • Tijd: 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring