Intervisiebijeenkomst: Op weg naar een integrale crisisdienst in het sociaal domein

Hoe komen we tot een integrale crisisdienst? Dit is een veelgehoorde vraag in het sociaal domein. Q-Consult Zorg voerde hier onderzoek naar uit en presenteert u graag de uitkomsten. Welke stappen moet bewandelen? En wat zijn belangrijke voorwaarden en risico’s die u in ogenschouw moet nemen? Over de uitkomsten van het onderzoek gaan we graag het gesprek met u aan!

Landelijk zien we dat crisisdiensten enorm in ontwikkeling zijn. Dit begint vaak klein, bijvoorbeeld met het verruimen van de openingstijden. De ingezette verandering wordt groter naarmate de doelgroep van de crisisdienst wordt uitgebreid naar 0 tot 100 jaar en meer organisaties met uiteenlopende expertises worden betrokken. Ook wordt de samenwerking tussen spoed en crisis vaker opgezocht, omdat het voor verwijzers en cliënten niet altijd duidelijk is of het nou om spoed of crisis gaat.

Q-Consult Zorg voerde in het voorjaar van 2017 onderzoek uit naar de te doorlopen stappen om tot een integrale crisisdienst te komen. Belangrijke aspecten die hierin naar voren komen zijn het aanstellen van een transitieleider, bekostiging, samenwerking met verwijzers en aandacht voor de wettelijke eisen m.b.t. de GGZ.

Het programma:

 • Inleiding;
 • Praktijkcasus integrale crisisdienst;
 • Uitkomsten onderzoek ‘Op weg naar een integrale crisisdienst';
 • Plenaire discussie.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is interessant voor (team)managers en beleidsmedewerkers van de crisisdiensten, gemeenten en zorgaanbieders (o.a. (jeugd)-GGZ, jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuis). Per organisatie kunnen maximaal 2 personen zich opgeven voor de bijeenkomst. Wacht niet te lang met aanmelden, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 • Datum: ma 20-11-2017
 • Tijd: 16.00 - 19.00 uur (inclusief soep en broodjes)
 • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
 • Deelname:

  deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.
   

Inschrijven voor deze bijeenkomst