Intervisiebijeenkomst (Ont)regel de Zorg

Veel zorgorganisaties willen de (ervaren) registratielast voor zorgprofessionals verlagen, maar lopen in de praktijk tegen allerlei problemen aan. Zo verzandt het ontregelen vaak in de waan van alledag en kunnen er de nodige discussies oplaaien tussen verschillende stakeholders over het wel of niet ontregelen. Welke succesfactoren zorgen ervoor dat je als zorgorganisatie blijvend ontregelt? En hoe houd je tijdens het ontregelen rekening met formele regels van externe partijen?

In 2018 en 2019 organiseerden wij ook intervisies om plannen en visie op het gebied van ontregelen met elkaar te delen. Tijdens deze intervisie bouwen we hierop voort, delen we inzichten, kennis en kunde met elkaar en behandelen we de door Q-Consult Zorg ontwikkelde Ontregelmethodiek.

Voor wie?
Iedereen die een rol heeft bij het verminderen van de regeldruk binnen zorgorganisaties. Denk aan medisch specialisten, verpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers, beleidsadviseurs en overige functionarissen uit alle sectoren van de zorg.

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: do 11-06-2020
  • Tijd: 16:00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring