Intervisiebijeenkomst: ontwikkelingen in productie en patiëntstromen in 2017

In het begin van 2016 zagen we bij veel ziekenhuizen een stijging van de schadelastprognose ten opzichte van het jaar daarvoor. Vanwege deze signalen hebben wij toen de bijeenkomst ‘Schadelastprognose’ georganiseerd, waarin we met elkaar keken naar een verklaring voor deze stijging. De bijeenkomst leidde tot het uitvoeren van een diepere analyse door Casemix in samenwerking met de NVZ.

Graag staan wij met u stil bij de trends die we signaleren in 2017. Welke patiëntgroepen nemen toe en welke nemen juist af? Tijdens deze bijeenkomst kunt u de ontwikkelingen die u bij uw eigen ziekenhuis signaleert, vergelijken met de landelijke trends. Ook gaan we met elkaar in discussie over de oorzaken van de trends.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor HEAD's.

  • Datum: di 29-08-2017
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst