Intervisiebijeenkomst: Safety-II

Meer leren van de dagelijkse praktijk

Intervisiebijeenkomst: Safety-II: meer leren van de dagelijkse praktijk

Het Safety-I denken zit goed ingebakken in de kwaliteitsafdelingen binnen zorgorganisaties. Maar, de realiteit van het Safety-I gedachtegoed is dat we slechts van een klein procent van onze processen leren. Namelijk alleen van dat wat fout gaat. Hoe kunnen we leren van de praktijk van alledag? Dat doen we met Safety-II. Safety-II gaat over leren van alle mogelijke resultaten in de dagelijkse praktijk van de zorg; van dagelijkse, routinematige prestaties tot successen tot bijna incidenten en calamiteiten. Echter, Safety-II is geen vervanging van Safety-I: het zijn twee manieren van kijken naar en denken over veiligheid. Hoe kunnen zorgprofessionals aan de slag met Safety-II? En, wat is een goede balans tussen het Safety-I en Safety-II denken? Hier staan we tijdens deze intervisie bij stil en is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

Safety-I en Safety-II
Afgelopen jaren heeft de Safety-I een grote rol gespeeld in hoe we kijken naar veiligheid van zorg. Leren en verbeteren van en na incidenten en calamiteiten is waar het bij Safety-I om gaat. Dit heeft zorgorganisaties afgelopen jaren veel gebracht. Op dit moment is sprake van een impasse en bereiken we het plafond wat we kunnen leren van onveilige gebeurtenissen. Door de complexer wordende zorgvraag zijn gebeurtenissen niet langer te reduceren tot een ‘gaatje’ in het systeem. Er is echter meer mogelijk: onderzoek naar de alledaagse praktijk en waarom dingen goed gaan, ook wel Safety-II genoemd!

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor kwaliteitsmanagers en –adviseurs en beleidsmedewerkers, zorgmanagers en teamleiders uit ziekenhuizen die reeds bekend zijn met Safety-II.

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: do 25-06-2020
  • Tijd: 16:00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring