Intervisiebijeenkomst: Samen Beslissen

Samen Beslissen houdt in dat de patiënt sámen met de zorgverlener beslist over welke zorg of behandeling het best past in diens individuele situatie. Deze bewuste keuze zorgt ervoor dat patiënten die zorg krijgen waar ze echt behoefte aan hebben en waar ze zelf achter staan. Samen Beslissen draagt hiermee bij aan doelmatige zorg en leidt tot de juiste zorg op de juiste plek. Maar, hoe is Samen Beslissen structureel toe te passen?

Wij werken samen met PATIËNT+ aan de structurele toepassing van Samen Beslissen binnen organisaties en de regio. Dit doen wij aan de hand van keuzehulpen. Tijdens deze intervisiebijeenkomst delen wij onze lessons learned met betrekking tot Samen Beslissen in de organisatie (eerste- én tweedelijns) en regio. Tevens staat het delen van ervaringen van deelnemers uit de eigen organisatie of regio centraal.

Over PATIËNT+ en keuzehulpen
Samen Beslissen gaat over sámen keuzes maken over de beste behandeling voor de patiënt. Hierbij is goede informatievoorziening over de behandeling essentieel. Hoe meer kennis de patiënt heeft over de behandeling, hoe meer sturing deze hier ook zelf aan kan geven. Keuzehulpen helpen hierbij. Door het toepassen van keuzehulpen zijn patiënt en zorgprofessional beter in staat om samen tot een goede beslissing te komen. Keuzehulpen bieden betrouwbare medische informatie aan en maken inzichtelijk welke zorg het beste bij de wensen van de patiënt past. Dit maakt het mogelijk voor de patiënt en de arts om gezamenlijk een keuze te maken die aansluit bij de wensen van de patiënt. PATIËNT+ is de grootste aanbieder van keuzehulpen in Nederland en ontwikkelt samen met ziekenhuizen en patiëntenverenigingen keuzehulpen in de tweede- en eerstelijnszorg.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die meer wil weten over de toepassing van Samen Beslissen in de keten! Ben je huisarts, medisch specialist, projectleider of adviseur binnen een ziekenhuis, GGZ-instelling, huisartsenpraktijk of zorggroep? Dan ben je van harte welkom!

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: di 01-09-2020
  • Tijd: 16:00 - 20:00 uur (incl. soep en broodjes)
  • Locatie: Utrecht, Oudlaan 4
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring