Intervisiebijeenkomst: Scenarioplanning in de praktijk

Eén trend waar alle ziekenhuizen mee te maken krijgen, is de vergrijzing. Casemix kan voor u de impact berekenen van de verwachte bevolkingsontwikkelingen in uw regio op de zorgvraag. Maar naast de vergrijzing zijn er andere landelijke of regionale trends die we tijdens de intervisie zullen bespreken. Welke trends zijn voor u relevant? En hoe bepaalt u de impact van deze trends? Na afloop van de intervisie gaat u naar huis met gedeelde kennis en ervaringen van andere collega’s uit de ziekenhuis-sector. 

Leidraad voor strategische vraagstukken

Scenarioplanning stelt u in staat om meer grip te krijgen op onzekerheden in de toekomst. Met behulp van scenarioplanning kunt u sneller anticiperen op trends. Scenarioplanning is als het ware een leidraad voor uw strategie. Op welke patiëntenpopulatie zet u in en welke impact heeft dat op uw zorgvraag? Scenarioplanning begint met het identificeren van mogelijke trends en rangschikt deze vervolgens op basis van de impact én de kans dat de trend zich voordoet. Trends worden gebaseerd op technologische vooruitgang, beleid, menselijk en maatschappelijk gedrag en demografische ontwikkeling. De financiële vertaling per toekomstbeeld kunt u weer gebruiken bij strategische en organisatorische vraagstukken.

  • Datum: ma 13-11-2017
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst