Intervisiebijeenkomst: Samen sturen en verbeteren op kwaliteit

Intervisiebijeenkomst: Samen sturen en verbeteren op kwaliteit

Er vindt een goede discussie plaats over het ontregelen van de zorg. Ook wordt er kritisch gekeken naar de diverse (kwaliteits)indicatoren die je als ziekenhuis bijhoudt, meet en oplevert. Maar wat doe je als je eenmaal een set indicatoren hebt waar je achter staat, die waardevol zijn om te meten en waar je mee wilt sturen? Hoe pak je dit samen met de zorgprofessionals op, zodat het niet “het kunstje van de adviseur/manager” wordt?

Sturen op kwaliteit heeft het doel om scherp te hebben hoe je ervoor staat, te vieren waar je in vooruitgaat en te analyseren waar je in wil verbeteren. Dit allemaal met het einddoel om te zien of je de zorg die je aan je patiënt belooft ook waar maakt.

Wij organiseren graag een intervisie om samen te kijken naar hoe je met een set aan kwaliteitsindicatoren écht in de praktijk kan gaan sturen en verbeteren.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor adviseurs en leidinggevenden in de zorg die graag meer willen gaan sturen met alle kwaliteitsinformatie die er binnen de zorgorganisatie is en handvatten zoeken hoe ze dit het best kunnen aanvliegen zodat het ook écht samen met de zorg gebeurt.

Programma
Tijdens de intervisiebijeenkomst kijken we samen naar:

  • Inbedding van de stuurinformatie in je besturingscyclus en overlegstructuur. Met andere woorden, op welke manier laat je de stuurinformatie terugkomen in reguliere werkoverleggen (teamoverleg, maandgesprek, kwartaalgesprek)?
  • Verschillende doelgroepen waarmee je gaat sturen. Wat is ieders belang, hoe betrek je ze erbij en welke rol willen ze/krijgen ze?
  • Leiderschap en cultuur. Hoe ga je om met de uitkomsten en hoe complimenteer je mensen of spreek je mensen aan? Veel te vaak merken we dat gewerkt wordt met een stoplichtmethodiek, en alleen de rode stoplichten worden besproken. Is dit stimulerend? Wij geloven van niet!

Als deelnemer aan de intervisie spar je samen met deelnemers uit andere ziekenhuizen en onze adviseurs over deze vraagstukken om zo je rugzak te vullen met praktische handvatten waar je de dag erna mee aan de slag kan. En ook een visie voor lange termijn waar je verder over kunt nadenken.

De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum: do 04-04-2019
  • Tijd: 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring