Intervisiebijeenkomst: Veilig Thuis Meerjarenmodel

Q-Consult Zorg ondersteunt medio juni 2017 18 van de 26 Veilig Thuis-organisaties. Steeds vaker horen we vanuit Veilig Thuis en gemeenten de behoefte voor het maken van een meerjarenbegroting. Met de kennis en ervaring van de ontwikkelingen in de markt (MDA++, aanscherping meldcode en meer) ontwikkelde Q-Consult Zorg een meerjarenmodel die u precies voor dit doel kunt gebruiken.

Tijdens de intervisie Veilig Thuis Meerjarenmodel bespreken we de ervaringen van dit model met u en kijken we naar de toekomst.

  • Datum: ma 13-11-2017
  • Tijd: 16.00 - 19.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst