Intervisiebijeenkomst Zorglogistiek in de acute keten: SEH en HAP

Huisartsen en specialisten hebben te maken met een grote toestroom van patiënten naar de HAP en SEH. Herkent u dit en is het voor u ook een uitdaging om patiënten adequate en snelle zorg te leveren? Heeft u uw personele bezetting op orde en aangepast op de pieken en dalen? Oftewel, heeft u grip op de logistieke uitdagingen die de acute zorg met zich meebrengt?

Het komt nog geregeld voor dat wachttijden (te) lang zijn, de bereikbaarheid onvoldoende en de wachtkamers overvol zitten. Hoe zorgt u ervoor dat uw capaciteit aansluit op de vraag? Hoe zorgt u voor een goede verdeling van uw personeel bij piek- en dalmomenten en de diversiteit in spoed en semi-spoed? Hoe zorgt u voor een goede doorstroom van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp; en van de spoedeisende hulp de kliniek in? Kortom, genoeg uitdagingen die we graag aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de HAP en SEH met u aangaan. Het resultaat? Praktische handvatten en tips voor meer grip op de huidige uitdagingen bij het verlenen van acute zorg.

Voor wie?

Huisartsenposten en Ziekenhuizen:

 • (zorg) Managers
 • Hoofden SEH en HAP
 • Planners SEH en HAP
 • Adviseurs patiëntenlogistiek
 • Beleidsmedewerkers
 • Datum: di 03-10-2017
 • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
 • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
 • Deelname:

  deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst