Kennissessie: Positieve Gezondheid

Vele initiatieven in het veld om uiteindelijk de patiënt écht centraal te stellen in het zorgproces sneuvelen. Er zijn ook succesverhalen. Zo kwam ons pad op een huisartsenpraktijk in Afferden, die gebruikmaakt van Positieve Gezondheid. Een concept waarbij gezondheid op een andere manier benaderd wordt. Tijdens deze kennissessie deelt huisarts Hans Peter Jung zijn ervaringen met het toepassen van Positieve Gezondheid.

Wat is Positieve Gezondheid?
Het concept Positieve Gezondheid heeft als uitgangspunt dat mensen niet hun aandoening zijn. Gezondheid wordt niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hierbij worden zes pijlers van gezondheid als uitgangspunt genomen.  

Positieve Gezondheid in de praktijk
Hans Peter Jung en zijn collega Hylke de Waart zijn bevlogen vernieuwers die Positieve Gezondheid hebben ingevoerd in hun huisartsenpraktijk. Zo wordt er meer tijd genomen voor een consult en wordt er nadrukkelijk gevraagd naar het sociale leven van de patiënt. De huisarts wordt in dit systeem niet langer betaald per consult, maar per patiënt. Voor Hans Peter Jung en Hylke de Waart heeft deze nieuwe werkwijze ervoor gezorgd dat er 25% minder doorverwijzingen plaatsvinden door te werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Door uit te gaan van de zes dimensies wordt veel breder ingestoken op zowel de fysieke, mentale als sociale gezondheid van de cliënt en is samenhang en verbinding met andere partijen zoals wijkteams een logische stap.

Programma
Tijdens deze sessie staan we samen stil bij de reis van Hans Peter en Hylke. Daarbij staan we uitgebreid stil bij o.a. de volgende vragen:

  • Wat was de aanleiding om het roer om te gooien?
  • Wat was hiervoor nodig?
  • Wat heeft de invoering van positieve gezondheid daadwerkelijk opgeleverd bezien vanuit het perspectief van de aanbieder, de professional, de patiënt en de verzekeraar?
  • Hoe ziet Hans Peter de toekomst en waar zijn mogelijkheden tot optimalisatie?

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor huisartsenpraktijkhouders, managers uit de eerstelijnszorg en kwaliteitsfunctionarissen vanuit zowel ziekenhuizen, langdurige zorg als eerstelijnszorg.

  • Datum: do 14-02-2019
  • Tijd: 16:00 - 19:00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring