Kennissessie Zorgpaden

Kennis delen, de beste manier om deze te vermenigvuldigen! Wij nodigen u van harte uit voor een inspirerende kennissessie over zorgpaden. Tijdens de kennissessie staan we stil bij recente (onderzoeks)projecten vanuit het Netwerk Klinische Paden en gaan we in twee workshops interactief aan de slag. De middag staat in het teken van het verdiepen van kennis over implementatie, de link tussen zorgpaden, kosten en opbrengsten en het delen van ervaring. Deze kennissessie organiseren we samen met onze Vlaamse collega’s van het Netwerk Klinische Paden (LIGB KU Leuven): prof. dr. Walter Sermeus en dr. Ellen Coeckelberghs.

Over de sprekers
Tijdens de kennissessie staan we stil bij het promotieonderzoek van collega Ruben van Zelm. Ruben promoveerde op 18 december jl. en onderzocht het implementatieproces van een zorgpad voor perioperatieve zorg voor patiënten met dikkedarmkanker. Zijn onderzoek levert uniek inzicht in het implementeren van zorgpaden en kwaliteitsverbetering voor dikkedarmkankerpatiënten op! Ook zullen Walter (promotor van Ruben) en Ellen (coördinator van het Netwerk Klinische Paden) hun kennis delen. Walter en Ellen zullen een overzicht geven over het concept zorgpaden. Wat is reeds bereikt met zorgpaden, wat is de relatie met Value-Based Health Care, welke rol spelen zorgpaden in de toekomst?

De workshops
Tijdens de kennissessie krijgen deelnemers de mogelijkheid aan twee workshops deel te nemen.

 • Workshop 1: implementatie van zorgpaden (Ellen Coeckelberghs & Ruben van Zelm)
  In de workshop Implementatie van zorgpaden gaan we aan de slag met het implementatie- model uit het onderzoek van Ruben. We vergelijken het model met de situatie in zorginstellingen. Welke onderdelen van het model herkent u in uw praktijk? Welke onderdelen zijn minder goed herkenbaar of zelfs afwezig? Deze vergelijking levert u een unieke kans om de implementatie van zorgpaden in uw praktijk kritisch te beoordelen en eventueel te verbeteren!         
   
 • Workshop 2: zorgpaden en kostenanalyse (Dr. Joost Zuurbier, Nina Koper & Walter Sermeus)
  Value-Based Health Care, substitutie naar de 1e lijn en de juiste zorg op de juiste plek vragen al een aantal jaren om het in kaart brengen van aantallen, zorgpaden, kosten en opbrengsten. Er is hier veel casuïstiek over en wij hebben hierop een aantal benaderingswijzen ontwikkeld. In deze workshop gaan we gezamenlijk het gesprek aan om te inventariseren welke initiatieven er al zijn op het gebied van zorgpadanalyse en wat er nodig is voor een betrouwbare zorgpadanalyse.

Voor wie?
De kennissessie is bedoeld voor zorgprofessionals betrokken bij zorgpadontwikkeling en financieel- of zorg/medisch managers, uit alle sectoren van de zorg.

Programma
13.00 Inloop
13.45 Welkom en kennismaking (Ellen Coeckelberghs & Ruben van Zelm) 
14.00 Zorgpaden: de toekomst of het verleden? (Walter Sermeus, NKP/LIGB-KU Leuven) 
Wat zijn zorgpaden precies, hoe kunnen zij bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg? Welk nut hebben zij reeds bewezen en welk belang zullen zij spelen in de toekomst?
15.00 Doorgronden van de invoering van zorgpaden (Ruben van Zelm) 
Verslag van het promotieonderzoek van Ruben van Zelm naar de invoering van het zorgpad perioperatieve zorg voor patiënten met colorectale kanker. Hoe hebben verschillende teams de implementatie aangepakt? Wat was het effect? Waarom heeft het ene team meer succes dan het andere team?
15.45 Pauze
16.00 Workshoprondes
16.45 Workshoprondes
17.30 Gezamenlijke afsluiting: wat neemt u mee naar huis?
17.45 Soep en broodje

 • Datum: ma 09-03-2020
 • Tijd: 13:00 - 19:00 uur (inclusief soep met broodjes ter afsluiting)
 • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
 • Deelname:

  deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring