Online intervisie: Uitdagingen Planning & Control in tijden van crisis (vervolg)

Online intervisie: Uitdagingen Planning & Control in tijden van crisis (vervolg)

Op vrijdag 21 augustus organiseren wij een intervisiebijeenkomst over de uitdagingen van de Planning & Controlafdeling in tijden van crisis. Deze intervisie is een vervolg op de intervisie van 19 juni 2020, waarin we stilstonden bij de vraag: hoe kom je tot een bruikbare schadelastprognose 2020 en productiebegroting 2021? Door de coronacrisis zijn namelijk vrijwel alle (financiële) prognoses in meer of mindere mate verstoord, wat grote effecten heeft op alle onderdelen van de Planning & Control-cyclus van dit én volgend jaar. Door de onzekerheid die bij alle ziekenhuizen speelt, is het waardevol om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan, ervaringen uit te wisselen en uitdagingen bespreekbaar te maken.

Heb je niet deelgenomen aan de eerste intervisie? Dan ben je uiteraard ook van harte welkom!  Voorafgaand aan de intervisie praten we je dan graag bij over de eerste intervisie. Alvast inlezen kan ook, via deze samenvatting.

Programma
Tijdens de intervisie staan we onder andere stil bij de uitkomst van het landelijke onderhandelingsresultaat van de zorgverzekeraars en de consequenties hiervan voor het ziekenhuis. Daarnaast staan we stil bij de actuele uitdagingen van de Planning & Controlafdeling op dat moment. De intervisie vindt plaats halverwege het derde kwartaal, wat betekent dat de begroting al meer vorm begint te krijgen en het gesprek met de zorgverzekeraar wordt gevoerd. Dit zal dan ook onderwerp van gesprek zijn.

Voor wie?
Deze intervisie is interessant voor iedereen die zich in het ziekenhuis bezighoudt met de Planning & Controlcyclus.

Inschrijven
Inschrijven voor de intervisie is mogelijk via onderstaand aanmeldformulier. De URL van de bijeenkomst en het bijbehorende wachtwoord worden voorafgaand aan de bijeenkomst verstrekt. Wij zien uit naar een vruchtbare bijeenkomst waarin we elkaar helpen met concrete inzichten en ervaringen!

  • Datum: vr 21-08-2020
  • Tijd: 09:00 - 11:00 uur
  • Locatie: online
  • Deelname:

    deelname is kosteloos.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring