Intervisiebijeenkomst: ontwikkelingen in patiëntstromen

Het tijdig herkennen van trends in patiëntstromen wordt steeds belangrijker. Uit eerdere edities van deze intervisiebijeenkomst werd duidelijk dat de productie van ziekenhuizen alles behalve stabiel is. De feitelijke ontwikkeling van volume en casemix van patiënten beïnvloedt de benodigde capaciteit in het ziekenhuis. Dit heeft gevolgen voor omzet en kosten en is relevant voor de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars. Inzicht in de eigen ontwikkeling ten opzichte van de landelijke trend is daarom wenselijk.

  In 2016 zagen we al de toename van het aandeel van oudere patiënten in de geleverde zorg. In analyses die wij in 2017 voor de NVZ hebben uitgevoerd, werd de toename van het aandeel oudere patiënten in de ziekenhuizen verder bevestigd. Zette deze trend door in de afgelopen maanden?

  Porter suggereert dat Value-Based Health Care leidt tot concentratie van patiëntengroepen in ziekenhuizen. Het toevoegen van waarde voor een specifieke patiëntengroep zou daarmee leiden tot het aantrekken van meer patiënten voor die specifieke zorg in een ziekenhuis. Zorgverzekeraars, waaronder CZ en Menzis, spelen daar ook op in bij de zorgcontractering. Zien we al concentratie-effecten terug in de markt?

  Onderwerpen
  Tijdens deze bijeenkomst analyseren we de landelijke trend en duiden de ontwikkelingen. Vragen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen zijn:

  • Hoe ontwikkelen de patiëntenstromen zich in het eerste half jaar van 2018?
  • Zijn daarin trends te ontdekken die zich doorzetten vanuit 2016 en 2017?
  • Zien wij trendbreuken ten opzichte van eerdere jaren?
  • Zien we de effecten van strategische profileringen van ziekenhuizen terug in de productie-ontwikkeling?

  Bovenstaande vragen en ontwikkelingen behandelen we in de intervisiebijeenkomst Ontwikkelingen in patiëntstromen. Weet u iemand anders die geïnteresseerd is in deze bijeenkomst? Laat het ons weten, dan sturen wij een uitnodiging. Neem daarvoor contact op met één van de onderstaande consultants. 

  • Datum: do 14-06-2018
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

   deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

  Inschrijven voor deze bijeenkomst