Ontwikkelingen in patiëntstromen

Het tijdig herkennen van trends in patiëntstromen wordt steeds belangrijker. Uit eerdere edities van deze intervisiebijeenkomst werd duidelijk dat de productie van ziekenhuizen alles behalve stabiel is. De feitelijke ontwikkeling van volume en casemix van patiënten beïnvloedt de benodigde capaciteit in het ziekenhuis. Dit heeft gevolgen voor omzet en kosten en is relevant voor de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars. Inzicht in de eigen ontwikkeling ten opzichte van de landelijke trend is daarom wenselijk.

In 2016 zagen we al de toename van het aandeel van oudere patiënten in de geleverde zorg. In analyses die wij in 2017 voor de NVZ hebben uitgevoerd, werd de toename van het aandeel oudere patiënten in de ziekenhuizen verder bevestigd. Zette deze trend door in de afgelopen maanden?

Porter suggereert dat Value-Based Health Care leidt tot concentratie van patiëntengroepen in ziekenhuizen. Het toevoegen van waarde voor een specifieke patiëntengroep zou daarmee leiden tot het aantrekken van meer patiënten voor die specifieke zorg in een ziekenhuis. Zorgverzekeraars, waaronder CZ en Menzis, spelen daar ook op in bij de zorgcontractering. Zien we al concentratie-effecten terug in de markt en wat kunnen we van elkaar leren?

Programma
Tijdens deze bijeenkomst analyseren we de landelijke trends en duiden de ontwikkelingen.
De onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen zijn:

  • Analyse van de ontwikkelingen in patiëntenstromen in het eerste half jaar van 2018
  • Resultaten van het onderzoek naar verschuivingen in de ziekenhuiszorg
  • Bediscussiëren van de Rapportage van de Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek
  • VBHC: praktijkvoorbeelden en delen van ervaringen

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor Zorgverkopers, Controllers, (zorg)management, afdelingshoofden, Raad van Bestuur, stafbestuur en NVZ.

  • Datum: di 18-09-2018
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring