Intervisiebijeenkomst: Een toekomstbestendige zorgadministratie

De rol van een visie en cultuur

Intervisiebijeenkomst: Een toekomstbestendige zorgadministratie

Zorgadministraties zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een groot aantal ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. Dat heeft veel van medewerkers gevraagd. Al de wijzigingen hebben mogelijk invloed gehad op de samenstelling en de cultuur van de afdeling zorgadministratie. Tijdens dit moment van relatieve rust is het tijd om de balans op te maken, ons te richten op de lange termijn en een toekomstbestendige afdeling neer te zetten.

We zien dat veel zorgadministraties kwetsbaar zijn en dat managers graag de omslag willen maken naar een stabiele afdeling. Een afdeling met een toekomstbestendige personeelsopbouw en een open cultuur waarin collega’s elkaar durven aan te spreken. Is het bijvoorbeeld verstandig om te kiezen voor jonge hoogopgeleide medewerkers die snel leren en assertief zijn, maar misschien snel weer naar de volgende werkgever gaan? Of te kiezen voor meer stabiliteit en loyaliteit van een praktisch opgeleide, meer ervaren en oudere medewerker? Wat is hierin de juiste balans? Dit alles heeft invloed op de cultuur binnen de afdeling en de rest van de organisatie. Ook beïnvloedt dit hoe de zorgadministratie wordt gezien door andere afdelingen. Hier staan we tijdens deze bijeenkomst bij stil.

Na deze intervisie heb je handvatten om aan de slag te gaan met een langetermijnvisie voor jouw afdeling, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met cultuur en personeelsopbouw. Ook hoor je van collega-zorgorganisaties hoe zij omgaan met dilemma’s in teamsamenstelling, de uitdagingen rondom cultuur(verandering) en het toekomstbestendig maken van de zorgadministratie.   

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is interessant voor hoofden zorgadministratie (ziekenhuizen en GGZ), teamleiders zorgadministratie en hoofden financiën.

Programma
We starten de bijeenkomst met het ophalen van het net; hoe hebben de deelnemers de afdeling op dit moment georganiseerd? Wat werkt hierin goed en waar loop je nog tegenaan? Hiermee creëren we een mooi startpunt en worden we al geïnspireerd door het uitwisselen van verschillende good-practices.

Daarna gaan we onder leiding van een van onze experts op de volgende onderwerpen dieper in:

  • Cultuur, hoe breng je dit in kaart en waar zitten voor jouw organisatie de ontwikkelpunten?
  • Personeelsopbouw en teamsamenstelling: welke vorm past bij de organisatie?
  • Datum: do 23-05-2019
  • Tijd: 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring