AO/IC: Administratieve organisatie op orde  

AO/IC: Administratieve organisatie op orde

De veranderingen in de langdurige zorg en Jeugdzorg vragen veel van uw administratieve organisatie. U heeft te maken met meer of andere wetten en financiers die elk hun weerslag hebben op het proces van registratie tot verantwoording. Door onze betrokkenheid bij landelijke trajecten en onderzoeken, hebben we veel ervaring met en kennis van de laatste wet- en regelgeving. Bovendien kennen we de belangrijkste knelpunten. Graag ondersteunen wij u daarom bij het creëren van orde in de wereld van wet- en regelgeving. Dit bijvoorbeeld door middel van training en coaching, of het opnieuw inrichten van uw administratieve organisatie. Het resultaat? Uw administratieve organisatie is (weer) op orde.