Calamiteiten: een onafhankelijk onderzoek

Calamiteiten: een onafhankelijk onderzoek

Een calamiteit of (ernstig) incident in de zorg is heel ingrijpend. Voor zowel de patiënt/cliënt, de familie, als de medewerkers, het bestuur en het management van uw organisatie. Zorgvuldig, onafhankelijk en deskundig onderzoek naar een calamiteit of incident is daarom cruciaal. Door een dergelijk onderzoek achterhaalt u de oorzaken van de calamiteit of het incident. Op basis hiervan kunt u vervolgens verbetermaatregelen doorvoeren. Het doel van het onderzoek: leren van gemaakte fouten en vervolgens deze, waar mogelijk, een volgende keer te voorkomen.

Al jaren trainen wij zorgorganisaties in PRISMA, SIRE en andere methodieken om (mogelijke) calamiteiten te onderzoeken. Wist u dat wij u ook kunnen ondersteunen als extern voorzitter of onderzoeker bij calamiteitenonderzoek? Samen met u zorgen we ervoor dat de calamiteit slagvaardig wordt onderzocht en binnen de gestelde termijn is afgerond.