Certificering bij Veilig Thuis organisaties

Op naar ISO 9001:2015

Op naar ISO 9001:2015

Gezien de cruciale rol van Veilig Thuis volgen de inspecties Veilig Thuis-organisaties in de komende jaren nauwlettend. Eén van de eisen die de inspecties toetsen, is in hoeverre Veilig Thuis-organisaties gestart zijn met systematisch kwaliteitsmanagement en toewerken naar certificering (bijvoorbeeld ISO of HKZ).

Wij ondersteunen o.a. Veilig Thuis-organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een passend en ondersteunend kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Uitgaande van de normenset en de Kwaliteitskeuken, onze visie op kwaliteit. De ondersteuning bieden wij op verschillende niveaus. Van de procesbegeleiding gedurende het hele traject naar certificering tot ondersteuning op onderdelen zoals een 0-meting op de norm, afhankelijk van uw vraag. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onderstaande consultants.