Integrale crisisdiensten

Crisisinterventies worden ingezet bij het stabiliseren van onveilige situaties, bijvoorbeeld bij psychische problematiek, omgangsvraagstukken, relatieproblematiek, kindermishandeling, huiselijk geweld en agressie. De landelijke transities hebben gezorgd voor veranderingen in beleid en financiering. Hierdoor is de huidige lokale en/of regionale indeling in crisisdiensten niet altijd meer passend bij de vraag.

Wij ondersteunen aanbieders van crisisdiensten en gemeenten bij het opnieuw formuleren van de vraag en mogelijke wijzen om invulling te geven aan deze vraag. Hiervoor schetsen wij scenario’s voor samenwerking en positionering om tot een kwalitatief goed functionerende crisisdienst te komen, en welke voorwaarden daartoe nodig zijn. Daarnaast hebben wij een formatiemodel ontwikkeld, waarmee u inzicht heeft in de benodigde formatie en kosten van uw crisisdienst.