E-health

E-health krijgt een steeds prominentere rol in de Nederlandse gezondheidszorg. De zorg verandert en grootschalige hervormingen maken dat er meer zorg geleverd moet worden met minder personeel. Om kwaliteit van leven voor cliënten te behouden met de beschikbare zorgverleners moet zorg worden geleverd waarbij technologische toepassingen zijn inbegrepen. Dit betekent dat goede zorg de basis is en digitale toepassingen zoals e-health hieraan bijdragen. Daarmee is er altijd oog voor de menselijke maat.

Wat is e-health?
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Hierin zijn twee ontwikkelingen te onderscheiden; enerzijds de e-health toepassingen die aansluiten bij de wens of het probleem van de cliënt en die o.a. zelfregie voor de cliënt vergroten. Toepassingen waaraan gedacht kan worden zijn: leefstijlmonitoring, medicatiedispenser, sociale zorgrobots, videocontact met thuiszorg en behandelaren, telemonitoring van cliënten en preventie door middel van zelfhulp. Anderzijds betreft dit de gegevensuitwisseling tussen cliënt, hun netwerk en de zorgprofessional. Hierbij valt te denken aan een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) of een eOverdracht voor professionals.

Landelijke ontwikkelingen: focus op e-health
De overheid zet de komende jaren actief in op e-health. Er is veel geld beschikbaar gesteld om de inzet van e-health te vergroten en verspreiden. Zo kunnen zorgorganisaties vanaf 2019 middels de regelingen Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en InZicht (langdurige zorg) / VIPP (curatieve zorg) aanspraak maken op gelden om e-health doeltreffend in te zetten en digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional te stimuleren.

E-health is essentieel om kwaliteit van zorg en leven te blijven garanderen
E-health is een middel om zorg nu en in de toekomst te kunnen blijven verlenen. Het bevordert zelfregie van burgers, cliënten en patiënten. En draagt daarmee bij aan het genezingsproces en de kwaliteit van leven. Succesvolle inzet van e-health begint daarom altijd bij de vraag van de cliënt; wat vindt de cliënt belangrijk voor zijn of haar kwaliteit van leven? Wanneer duidelijk is wat belangrijk is voor de cliënt kan bekeken worden of en hoe e-health daaraan kan bijdragen. Om meer inzicht te krijgen het proces om tot de implementatie van e-health te komen, hebben wij een overzichtelijk stappenplan ontwikkeld. Download de sheet hieronder.

  • Download De stappen voor succesvolle inzet van e-health in jouw organisatie
  • Wat doen wij?
    Q-Consult helpt zorgorganisaties en netwerken rondom cliëntengroepen om kwaliteit van zorg en welzijn van cliënten te verbeteren. E-health is een belangrijke ontwikkeling in de zorg en wij ondersteunen zorgorganisaties graag bij het zorgvuldig en doeltreffend implementeren van e-health. Dat begint bij het vormen van een visie op e-health in relatie tot kwaliteit van zorg en eindigt bij cliëntgerichte toepassing van e-health in de dagelijkse zorgverlening. Zo ondersteunen wij bij het opstellen van een plan van aanpak voor het aanvragen van eerdergenoemde stimuleringsregelingen, maar denken wij ook mee over het implementeren van e-health binnen de organisatie en de randvoorwaarden die hiervoor ingericht moeten worden. Ook hebben wij ervaring met projectmanagement van implementatietrajecten omtrent e-health en informatiemanagement. We ondersteunen organisaties ook middels het organiseren van beleidsdagen, het geven van trainingen en het coachen van leidinggevenden en medewerkers in de transitie van e-health.

    Onze toolbox
    Wij hebben een e-health toolbox ontwikkeld die inspiratie en praktische handvatten geeft om via kwaliteit de organisatie van deze ‘digitale’ tijd te maken. De toolbox zet de organisatie of de professional op een gemakkelijke wijze op het goede spoor van slimme inzet van e-health - of stuurt de inzet in de gewenste richting. Een handige route om snel de weg te vinden in het woud aan e-health mogelijkheden die past bij de organisatie! Interesse? Vul hier je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Heeft u vragen over e-health of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onderstaande consultants.