GRZ: Van zorgpaden tot stuurinformatie

De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) blijft voor veel zorgaanbieders een speerpunt. U wilt een goede behandeling kunnen bieden, passend binnen de financiering. Naast de ontwikkelingen die spelen in de langdurige zorg heeft u als GRZ-zorgaanbieder ook te maken met specifieke GRZ-onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van (modulaire) zorgpaden, uw DBC-registratiedata gebruiken voor goede stuurinformatie en het aangaan van strategische samenwerkingen. Bij deze en andere vraagstukken binnen de GRZ ondersteunen wij uw organisatie graag door middel van consultancy en trainingen specifiek voor de GRZ.