Horizontaal Toezicht: in control over uw proces

Horizontaal Toezicht: in control over uw proces

Ziekenhuizen en GGZ-organisaties besteden veel aandacht aan de rechtmatigheid van declaraties in de zorg. De huidige systematiek is complex en er zitten veel risico’s in het registratieproces. Dit leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Om de rechtmatigheid van declaraties vooraf te verantwoorden, kan Horizontaal Toezicht worden ingezet. Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Minder controles achteraf, maar duidelijke afspraken over processen gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Transparantie en eigen verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit de landelijke projectgroep zijn een integrale, toegankelijke en gedragen visie, een gezamenlijke implementatiestrategie en praktische Horizontaal Toezicht-producten opgeleverd.

Omdat Horizontaal Toezicht gaat over de beheersing van uw bedrijfsvoering met betrekking tot registratie en declaratie, is het van belang dat een zorgaanbieder inzicht heeft in de risico’s en beheersmaatregelen in deze processen. Een belangrijke voorwaarde voor Horizontaal Toezicht is dat zekerheid wordt gegeven aan de zorgverzekeraar dat de beheersmaatregelen werken. De managementinformatie uit Casemix Correct levert hier een belangrijke bijdrage aan. Met behulp van dashboards verkrijgt u inzicht in de stand van zaken van de bronregistratie waarmee het proces van correcties wordt gemonitord.

Wilt u meer weten over het 'in control' zijn van deze processen?

  • Met de checklist Horizontaal Toezicht (hiernaast te downloaden) kunt u zien welke stappen u kunt nemen om in de landelijke producten in praktijk te brengen en welke ondersteuning wij daarbij bieden.
  • Wij regelmatig bijeenkomsten en trainingen over Horizontaal Toezicht: houd daarom onze bijeenkomsten in de gaten of volg de stoomcursus ‘Horizontaal Toezicht’.
  • Weten of uw organisatie klaar is voor de implementatiestrategie Horizontaal Toezicht? Doe hier de Quickscan!