Implementatie ZIS en/of EPD

In de afgelopen jaren zijn veel ziekenhuizen overgestapt naar een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of naar een nieuwe versie van een EPD. De overstap naar een nieuw EPD heeft veel voeten in de aarde voor de gehele organisatie; van de werkvloer tot de financiële afdelingen. Een nieuw EPD kan een ziekenhuis veel voordelen opleveren, maar aan het implementatietraject kleven ook veel financiële- en organisatorische risico’s. Om zo’n omvangrijk project tot een succes te maken is aandacht voor zowel de harde als de zachte kanten van de verandering van groot belang. Een EPD kan immers technisch gezien aan alle vooraf opgestelde specificaties voldoen, maar toch niet het gewenste resultaat opleveren.

Wat doen wij?
Wij ondersteunen ziekenhuizen bij de implementatie van een nieuwe EPD of een upgrade naar een nieuwe versie van het bestaande EPD. Dit doen wij onder andere door het bieden van:

  • Projectleiding en projectmedewerkers om ‘schoon over te gaan’ (lege DBC-werklijsten) naar het nieuwe EPD;
  • Opleiding en voorlichting aan eindgebruikers in het gebruik van het nieuwe EPD;
  • Projectadvies met als focus de registratie en financiële afhandeling van zorg (DBC-registratie);
  • Projectleiding en projectmedewerkers om na go-live DBC-werklijsten te analyseren en zo snel mogelijk weg te werken.

Waarom, wat en wie
Wij geloven dat de meest passende implementatiestrategie sterk afhankelijk is van de visie en het binnen de organisatie ervaren belang van de implementatie. Het gaat daarbij dus allereerst om het 'waarom' van de implementatie. Pas wanneer het waarom is gedefinieerd en geaccepteerd kunnen het 'wat' en de 'wie' ingevuld worden. Dit maakt ook dat er niet één standaard projectaanpak is die uw EPD-implementatie tot een gegarandeerd succes zal maken. Afhankelijk van het waarom, het wat en de wie gaan we graag met je in gesprek over de aanpak die het best bij jouw organisatie past.

Wij hebben ruime ervaring bij verschillende ziekenhuizen met de implementatie van nieuwe EPD’s van onder andere Chipsoft en Epic. Neem voor meer informatie over onze diensten contact op met onderstaande consultants, zij staan je graag te woord.