Interne audits

Een interne audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie. In een interne audit worden de verscheidene aspecten van een kwaliteitssysteem getoetst en continu verbeterd door te kijken of beschreven werkprocessen en genomen maatregelen effectief én efficiënt zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Het uitvoeren van interne audits levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering binnen uw organisatie. Het zorgt voor:

  • een vergelijking van theorie en praktijk;
  • maakt verbeterpotentieel zichtbaar;
  • maakt inzichtelijk wat er goed gaat in uw organisatie;
  • maakt mogelijk ‘best practices’ te identificeren;
  • vergroot het kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers.

Om een optimaal resultaat te verkrijgen is het belangrijk uw auditproces goed in te richten, uw auditoren op een juiste wijze op te leiden en passende auditmethodieken voor uw organisatie in te zetten.

Onze rol
Het inrichten van een intern auditsysteem kan lastig zijn. Het vinden van de juiste auditmethodiek die bij uw organisatie en haar werkzaamheden past, het opzetten van het auditproces - van planning tot rapportage en borging van verbetermaatregelen - zijn problemen waar wij organisaties geregeld mee assisteren. Wilt u weten hoe u een audit met succes en plezier uitvoert? Heeft u een capaciteitsprobleem bij uw interne auditoren? Of wilt u een onafhankelijke blik? Wij helpen u graag door het vervullen van de rol als auditor, het geven van advies over de inrichting van uw auditorganisatie en/of het trainen en coachen van uw auditoren door middel van scholing, intervisies en het leveren van feedback op auditrapportages.

Bent u geïnteresseerd in wij of onze partner Q-Academy voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van interne audits? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs.