Kwaliteitskeuken: kwaliteit terug naar de professional

Kwaliteitskeuken: kwaliteit terug naar de professional

De cliënt staat centraal. Toch? Om dat te bereiken moet de cliënt gehoord en begrepen worden. De professionals spelen hierin een cruciale rol. Zij hebben immers de directe relatie met de cliënt. Daarvoor heeft u enthousiaste professionals nodig, die vanuit hun intrinsieke motivatie doen waar zij goed in zijn: het verlenen van zorg. Betrokken professionals die organisatiebelangen kennen en die in balans brengen met de zorg voor de cliënt. Gemotiveerde professionals die de ruimte en vertrouwen krijgen. Deskundige professionals die worden begeleid en (door)ontwikkeld. De Kwaliteitskeuken geeft u hiervoor inspiratie en praktische handvatten.

De veranderingen in de zorg vragen om ‘anders met minder’ en meer sturen op resultaten. Daarom is juist nu een goed moment om eens kritisch te kijken hoe we kwaliteit weer van deze tijd kunnen maken. Hoe stimuleert u bijvoorbeeld ál uw medewerkers om aan de slag te gaan met kwaliteit, in plaats van dat dit ‘van u is’ als kwaliteitsmedewerker of -manager? Voor het beantwoorden van dit soort vragen hebben wij vanuit De Kwaliteitskeuken voor u een receptenboek ontwikkeld, vol met ideeën, methoden en zienswijzen. Dit boek bevat overzichtelijke en korte recepten voor het vernieuwen van kwaliteitszorg en het centraal stellen van uw cliënt.