Q-Consult Zorg actief in diverse landelijke onderzoeken

Q-Consult Zorg heeft nauwe contacten met het ministerie van VWS, NZa, Zorginstituut Nederland en brancheverenigingen (o.a. ActiZ, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, SPOT, VGN en VNG). Vanuit deze contacten volgen wij de landelijke ontwikkelingen en leveren wij een bijdrage aan het nader verkennen van de toekomst en het bepalen van de impact van nieuwe wet- en regelgeving.

Voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken

Voorbeelden van onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd:

Wilt u ook gebruikmaken van de diensten van Q-Consult Zorg als onderzoeksbureau? Eventueel in combinatie met een vervolgtraject om de bevindingen waar nodig naar de praktijk te vertalen? Neem dan contact op met onderstaande consultant(s). Bekijk ook de recent uitgevoerde onderzoeken in onderstaande artikelen en klantcasus.