Landelijke onderzoeken

Wij hebben nauwe contacten met het ministerie van VWS, NZa, Zorginstituut Nederland en brancheverenigingen (o.a. ActiZ, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, SPOT, VGN en VNG). Vanuit deze contacten volgen wij de landelijke ontwikkelingen en leveren wij een bijdrage aan het nader verkennen van de toekomst en het bepalen van de impact van nieuwe wet- en regelgeving.

Voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken

Voorbeelden van onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd:

Wil je ook gebruikmaken van de diensten van Q-Consult als onderzoeksbureau? Eventueel in combinatie met een vervolgtraject om de bevindingen waar nodig naar de praktijk te vertalen? Neem dan contact op met onderstaande consultants.