Lean in de organisatie

Processen in de zorg zijn nog lang niet altijd zo efficiënt en patiëntgericht als we zouden willen. Volle SEH’s, lange wacht- en toegangstijden op de polikliniek en krapte in het beddenhuis zijn uitdagingen waar veel zorginstellingen tegenaan lopen. Hierbij voelt het voor medewerkers vaak als hollen en stilstaan. Ook sluiten processen op verschillende afdelingen in de praktijk vaak niet goed op elkaar aan en worden activiteiten dubbel gedaan. Met frustratie voor medewerker én patiënt tot gevolg. Hoe kunnen we deze complexe processen in de zorg efficiënter inrichten waarbij patiëntgerichte, zinnige zorg wordt geleverd en de organisatie een goede werkgever én financieel gezond is? Lean biedt hierin mogelijkheden.

Wat is Lean?
Lean is een bewezen effectieve managementfilosofie, die erop gericht is maximale waarde voor de klant te bereiken met zo min mogelijk verspilling. Lean is ontwikkeld door en bij Toyota en is inmiddels ook in tal van andere bedrijfstakken toegepast. Ook in de zorg. Lean is niet een trucje of een project dat je ‘even’ doet, het is ook geen gereedschapskist. Het is eerder een reis waar je als instelling aan begint. Lean is een houding van continu verbeteren, waarbij het gaat om waarde creëren voor de patiënt en respect hebben voor mensen die het werk doen. Daarnaast staat het hebben van een gedeelde en gedragen strategie als organisatie centraal. Bij Lean-trajecten wordt ook veel gebruik gemaakt van visualisatie en flexibele standaardisatie (zorgen voor een standaard die je continu verbetert).

Onze ervaring leert dat succesvol Lean in een organisatie valt of staat bij veranderkracht: mensen in een organisatie in staat stellen en motiveren om veranderingen door te voeren en vast te houden. Alleen dán kan er duurzaam en continu verbeterd worden. Dit is in de hectiek van alledag niet gemakkelijk. Hoe komt je van verbeteridee tot praktisch resultaat? Hoe krijg je medewerkers mee? En hoe houd je het overzichtelijk en behapbaar? Wij helpen bij het vinden van de antwoorden op deze vragen.

Wat doen wij?
Ons team is geschoold in de Lean-filosofie en heeft ruime ervaring met het begeleiden van verschillende Lean-verbeterprojecten en de implementatie van Lean-programma’s binnen zorgorganisaties (ziekenhuizen, GGZ-instellingen, langdurige zorg, jeugdzorg). Wij geloven dat Lean in een organisatie alleen slaagt als een organisatie hier zelf mee aan de slag gaat. Daarom ligt onze focus op het trainen en coachen van de organisatie. Hierbij hanteren wij het principe: eerst voordoen, dan samen doen, dan zelf doen.

Bij elke opdracht passen wij bewezen en effectieve methoden toe op jouw specifieke vraag en situatie. Samen maken we heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het traject. Wij coachen het management om leiding te geven in een veranderende (verbeter)organisatie. We helpen medewerkers om continu zelf hun werk te blijven verbeteren door opleiding en coaching. Een traject staat hierbij nooit op zichzelf. We leggen waar nodig de link met andere gebieden in de organisatie, zoals kwaliteit en financiën. Daarnaast zorgen we samen met de organisatie voor de integratie van de verbeterorganisatie in de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook worden verbeteringen (financieel) onderbouwd, zodat meetbaar resultaat wordt behaald.

Losse trainingen in Lean
Op het gebied van losse trainingen bieden we onder andere de mogelijkheid tot het volgen van een Yellow Belt, Green Belt of Black Belt Lean (Six Sigma) training. Het effect van continu verbeteren laten wij organisaties ervaren middels simulaties en serious gaming. In deze trainingen combineren wij theorie en praktische toepassingen. Al onze trainingen bieden wij aan via onze partner Q-Academy. Meer weten over ons trainingsaanbod? Zie de banner hieronder.

Meer informatie over onze visie en aanpak? Neem voor vragen gerust contact op met onderstaande consultants!