Onderregistratie

Sinds de introductie van het zelfonderzoek in zowel de medisch specialistische zorg (MSZ) als de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ligt de focus op de rechtmatigheid van geregistreerde en gefactureerde zorg. Ook doelmatigheid van geleverde zorg neemt een steeds grotere plek in. Daarentegen blijft de volledigheid van geregistreerde en gefactureerde zorg vaak een onderbelicht onderwerp. Onterecht natuurlijk, want bij goede zorg hoort een eerlijke vergoeding. Veel medisch specialisten geven aan dat de door hen geleverde inspanning niet terug te zien is in de omzet. Dit maakt onderregistratie tot een serieus probleem.

Onderregistratie in een notendop
Er is sprake van onderregistratie als de hoeveelheid zorg die geleverd is onvolledig of niet juist geregistreerd is en de vergoeding daarom mogelijk lager uitvalt. Om te spreken in termen van de DBC-systematiek; door de registratie van te weinig of onjuiste zorgactiviteiten of het niet juist typeren van een diagnose wordt er mogelijk een te laag zorgproduct afgeleid. Dit kan leiden tot het onterecht niet halen van plafondafspraken. Wat als onderregistratie geen directe financiële impact heeft? Dan leidt dit alsnog tot een onvolledig overzicht van het totaal aan geleverde zorg. Beleid wordt dan op data gebaseerd die niet aansluit bij de werkelijkheid.

Onderregistratie kan het gevolg zijn van een ingrijpende verandering, zoals een overstap naar een nieuw ZIS/EPD. In zo’n situatie kan de volledigheid van de registratie er bij inschieten. Deze onderregistratie kan de volgende impact hebben op individuele zorgorganisaties;

  • Er worden lichtere zorgproducten afgeleid, waardoor er minder inkomsten voor het ziekenhuis zijn. Dit betekent minder investeringsbudget voor betere zorg;
  • Onjuiste weergave van de werkelijk geleverde zorg, waardoor beleid mogelijk op verkeerde data wordt gebaseerd.

Wordt naar jouw idee altijd juist, volledig en tijdig geregistreerd? Dit is van belang voor correcte vergoeding van de zorgverzekeraar. Of heb je toch het gevoel dat niet alle geleverde zorg volledig, juist en tijdig vastgelegd wordt? Wij kunnen je helpen om onderregistratie te onderzoeken én te voorkomen door middel van een zorgprofiel/product analyse, interviews en dossieranalyses onderregistratie. Wij gaan hier graag met je over in gesprek. Wil je nu alvast meer lezen over onderregistratie in de zorg? Bekijk dan het onderstaande artikel over onderregistratie, deze werd in februari 2019 gepubliceerd in Fizier (tijdschrift van Fizi).

  • Download Onderregistratie: niet alleen een financieel risico (Fizier 1-2019)